Merkezimizde 1981'den beri 116,280 adet ağaç kurtarılmıştır.

Neler Yapıyoruz?

Toplam Kalite Yönetimi felsefesi ile Kağıt İşlem alanında sektörde öncü rol üstlenmek, yüksek hızda en kaliteli ve en ekonomik hizmeti verebilmek için yeni teknolojiler geliştirmek, sürekli genişleyen ve yenilenen makine parkuru ile beklentilerin ötesine geçmek.

Beyaz Hurda ve Atık Kağıt

Beyaz tehlikesiz hurda ve atık kağıt kullanılmış veya kullanılacak A4 üretim atığı veya kullanım dışı olan kağıtlardır.

Dergi Hurda Atık Kağıt

Dergi ve mecba hurda kağıtlar üretim fazlalığı olarak bilinen kağıtlardır. Bunlar okul kitapları olarakda bilinir. Ajans ve kurye dağıtım bölgelerinden alıp parçalama makinasında parçalayarak tekrar kağıda dönüştürüyoruz.

Hurda Atık Kağıt

Tüm banka kamu ve kurumlara ait hurda kağıt evrakları alıp geri dönüşüme kazandırıyoruz.

İmhalık Hurda Atık Kağıt

İmhalık hurda kağıt şirket ve firmaların süresi dolmuş ve imha edilmesi gereken evraklardır.

Atık ve Hurda Matbaa Talaş

Matbaa talaşı yapılan işlerde üretim fazlalığı olarak çıkan talaş halinde olan kağıtlardır.

Gazete Hurda ve Atık Kağıt

Gazeteler iade ve toplama hurda gazete olarak iki guruba ayrılır. İade hurda gazete gazetenin basıldığı yerde çıkan ve iç kullanılmamış fazlalıklardır.

Doğa Dostu Özel Kağıtçılığı Yakından Tanıyın

Özel Kağıtçılık ; atık kağıt toplama ve geri dönüşüme kazandırma...

Size sağladığımız ayrcalıklar nelerdir?

Taşıma
Ayıklama
Düzenleme
İmha/Parçalama
Geri Dönüşüm
Daha Fazla Bilgi

Tehlikesiz Atık Yönetmelikleri ve Belge İbrazı

Lütfen Doğaya Duyarlı Olalım

Atık Yönetimi Genel Esaslarına İlişkin Yönetmelik (R.G: 05.07.2008 tarih ve 26927 sayı) kapsamında “Atık üretiminin kaçınılmaz olduğu durumlarda geri dönüşüm, tekrar kullanım ve ikincil hammadde elde etme amaçlı diğer işlemler ile atığın geri kazanılması veya enerji kaynağı olarak kullanılması” esastır.


Özel Faaliyet Belgesi Sorgulama

Atıkların, lisanslı geri kazanım ve bertaraf tesisleri dışında yetkisiz kişi, kurum ve kuruluşlar tarafından toplanması, geri kazanılması ve bertaraf edilmesi yasaktır.


Atıkların yarattığı çevresel kirlenme ve bozulmadan doğan zararlardan dolayı atığın sahipleri, taşıyıcıları, geri kazanımcıları ve bertaraf edicileri müteselsilen kusur şartı aranmaksızın sorumludurlar. Adı geçen sorumluların bu faaliyetler sonucu meydana gelen zararlardan dolayı genel hükümlere göre de tazminat sorumluluğu saklıdır. Atıkların yönetiminden sorumlu kişilerin çevresel zararı durdurmak, gidermek ve azaltmak için gerekli önlemleri almaması veya bu önlemlerin yetkili makamlarca doğrudan alınması nedeniyle kamu kurum ve kuruluşlarınca yapılan ve/veya yapılması gereken harcamalar, 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre atıkların yönetiminden sorumlu olanlardan tahsil edilir.


Belgelerimiz

Tehlikeli - tehlikesiz atıklar konusunda daha fazla bilgi için:

TC. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Kaynak: İstanbul Sanayi Odaları
Kapat

Merak ettiğiniz diğer sorular için bizi arayın: 0 (212) 332 00 14

Merkezimizde 1981'den beri 6,840 ton kağıt hayata kazandırılmıştır.